ผลงาน

 

-บ้านพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
-สำนักงานกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
-โรงพยาบาลเขลางค์ราม
-โรงพยาบาลเมืองเลยราม
-โรงพยาบาลปทุมเวช
-เครือสหพัฒน์
-โครงการพิมุกต์
-ดีแทค
-โรงเรียนปริ๊นส์รอแยลล์วิทยาลัย
-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
-โรงเรียนดาราวิทยาลัย
-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
-สวนบัวรีสอร์ท
-กฤษดาดอย
-สวนดอกแมนชั่น
-พระจันทร์แก้ว แมนชั่น
-โรงแรมอมารีรินคำ
-Belle Villa
-โครงการ House & View
-โครงการชญยล
ฯลฯ