เครื่องฝากธนบัตรและเหรียญ รุ่น KR-10 / KRC-10

เครื่องฝากธนบัตรและเหรียญ รุ่น KR-10 / KRC-10

Banknote and Coin Recycling Machine

เครื่องฝากธนบัตรและเหรียญ รุ่น KR-10 / KRC-10


  • เครื่องรับจ่าย-ทอนเงิน พรอมตรวจสอบธนบัตรปลอม
  • บันทึกการทํางานผานระบบเน็ตเวรคปองกัน การโจรกรรม ลดการสัมผัสธนบัตร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์