VDO CONFERENCE

VDO CONFERENCE 

  • อุปกรณ์การประชุมระบบ Teleconference จาก Logitech
  • สามารถถ่ายทอดภาพ และเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่าน Teleconference Software
  • ชั้นนําของโลกไม่ว่าจะเป็น CiscoWebex, SkypeforBusiness และZoom

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์